dijous, 31 de maig de 2012

ELS INSECTES


i més.....

30 trenta
40 quaranta
50 cinquanta
60 seixanta
70 setanta

80 vuitanta
90 noranta


100 cent
200 dos-cents
300 tres-cents
400 quatre-cents
500 cinc-cents
600 sis-cents
700 set-cents
800 vuit-cents
900 nou-cents

I EL VINT ??


21 vint-i-u         
                               
22 vint-i-dos         
                     
23 vint-i-tres      
                        
24 vint-i-quatre     
                    
25 vint-i-cinc    
                       
26 vint-i-sis       
                       
27 vint-i-set

28 vint-i-vuit 

29 vint-i-nou                             

escriptura de números


1         un /u                   11 onze
2     dos                      12 dotze
3     tres                      13 tretze
4     quatre                  14 catorze
5     cinc                     15 quinze
6     sis                       16 setze
7     set                       17 disset
8     vuit                     18 divuit
9     nou                     19 dinou
10   deu                      20 vint